Café noir er svart kaffe, altså kaffe uten fløte eller melk.