Caccia, to-stemmig kanon i prim eller oktav; teksten skildrer ofte jaktscener. Populær på 1300-tallet i Italia.