Caballero, rytter, ridder, kavaler. El caballero de la triste figura, ridderen av den bedrøvelige skikkelse, opprinnelig brukt om Don Quijote.