C/o, postal forkortelse for engelsk care of, '(under) omsorg av'.