Cæsarisme, et politisk system lignende det som ble grunnet av Julius Caesar i Roma. Betegnelse for Napoleon 1s og især Napoleon 3s regjeringssystem, et monarki som i motsetning til det historiske enevelde er demokratisk, og i motsetning til det sedvanlige konstitusjonelle monarki lar herskerens person tre sterkt frem, et modernisert opplyst enevelde, som visstnok bevarer en lovgivende folkerepresentasjon, men dog fortrinnsvis legger an på å hevde regentens personlige makt, utøvd gjennom regjeringsadministrasjonen.