Byssegutt, byssepike, laveste grad av byssetjeneste (under kokk og stuert) i handelsflåten.