Den kirkelige vokalmusikk som ble brukt i det bysantinske keiserdømme (328–1453), bygger på orientalsk kultur. Ellers har bysantinsk musikk en del til felles med gregoriansk sang, bl.a. er tonesystemet det samme.