byrett (rettsordning)

Byrett er en eldre betegnelse på en rettsordning som gjelder i byer og skiller seg ut fra retten i omlandet eller i staten; ofte brukt i snevrere betydning om særskilte rettsregler som vokste frem og ble satt i system i middelalderbyene, særlig på germansk grunn.

Antikkens bystat (polis) i Fønikia, Hellas og Italia virket i rettslivet til å oppløse de gruppene som fra gammelt ble holdt sammen ved personlige solidaritetsbånd (slekt, krigerbrorskap o.l.). Individet søkte ikke lenger rettsvern i gruppen han tilhørte, men i en sentralautoritet som bylivet skapte, man ble borger.

Bykommunene i middelalderen (Nord-Italia, Flandern) virket på lignende måte til å løse innbyggerne og innflytterne fra plikter og tyngsler som adelen la på dem («byluft gjør fri»). Årsaken lå, dypere sett, i at næringslivet ble omformet. Politisk og rettslig organisasjon i de nye middelalderbyene tilpasset seg etter oppsvinget i handel og samferdsel. Den nye aktiviteten kunne ikke rommes i det uelastiske systemet som lenssamfunnet hadde bygd, bl.a. ved arvelige særretter. Bylivet gjorde f.eks. jord til handelsvare.

De eldste skrevne byretter er gjerne fribrev fra fyrster, fribrev som gir byene privilegier. Men byene utvidet selvstyret og fikk egne rettsskapende organer, byråd. Administrasjonsorganer skapte sedvanerett og lot den kodifisere. Egne domstoler avgjorde tvister mellom borgerne.

Mange byretter fra 1100–1200-tallet er overlevert, særlig fra Frankrike, Nederland, Sveits og de store elvedalene i Tyskland. Magdeburgs byrett har vært mønster for mange andre i Nord-Tyskland.

Rettsreglene for sjøferdsel og fjernhandel over havet knyttet seg ikke nødvendigvis til store bydannelser (se Oléron); men Norges eldste byrett, som også er eldst i Norden, gir et av de tydeligste eksempler på at markedet, omsetningsstedet, bygger opp sin egen rettsregulering; se Bjarkøyrett.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg