Byrding, i sagatiden betegnelse på skip med høye sider, handelsskip, i motsetning til langskip. Jfr. fembøring.