Bypost, betegnelse på privat ombringelse av innenbys post, inntil Postverket overtok denne virksomheten. I en rekke norske byer ble det i tidsrommet 1850–1912 drevet private bypostkontorer som utgav sine egne frimerker. Slike merker er i dag etterspurt blant filatelister.