Byggeretten er en betegnelse på den retten en tiltakshaver har til å få sin byggesøknad innvilget, forutsatt at søknaden er fullstendig utformet og tiltaket samsvarer med plan- og bygningslovgivningen. Byggeretten kommer til uttrykk i § 21-4 første ledd som innleder slik:

«Når søknaden er fullstendig, skal kommunen snarest mulig og senest innen den frist som framgår av § 21-7, gi tillatelse dersom tiltaket ikke er i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven.»

Rekkevidden av byggeretten misforstås ofte. Det er mange forhold som skal være på plass før byggesaksmyndighetene har plikt til å innvilge en søknad. I lovens formulering om at "tiltaket ikke er i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven" ligger at det man søker om ikke må stride mot verken noen av lovens bestemmelser, eller mot bestemmelser i noen av forskriftene vedtatt med hjemmel i loven, herunder de detaljerte bestemmelsene i byggesaksforskriften og byggteknisk forskrift. Videre er forutsetningen at tiltaket er i samsvar med arealplan og planbestemmelser vedtatt med hjemmel i loven. Dersom søknaden strider mot noen av bestemmelsene som er vedtatt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, har kommunen avslagshjemmel, som innebærer at byggeretten ikke gjelder og at myndighetene kan avslå søknaden. I slike tilfeller vil tiltaket likevel kunne gjennomføres dersom det søkes om dispensasjon, og myndighetene innvilger dette.

Der arealplanene ikke er oppdatert i samsvar med kommunens ønske om arealbruk, kan det innen nærmere fastlagte rammer nedlegge midlertidig byggeforbud etter plan- og bygningsloven kapittel 13 i påvente av at det utarbeides nye planer. Et slikt midlertidig forbud vil forhindre at søkere kan påberope seg byggeretten og få gjennomført tiltak i strid med det kommunen vurderer som ønsket fremtidig arealbruk.

  • Frode Innjord (red.), Plan- og bygningsloven med kommentarer, (2010).
  • Odd Jarl Pedersen m.fl, Plan- og bygningsrett, (2. utg. 2012)

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.