byggeretten

Byggeretten er en betegnelse på den retten en tiltakshaver har til å få sin byggesøknad innvilget, forutsatt at søknaden er fullstendig utformet og tiltaket samsvarer med plan- og bygningslovgivningen. Byggeretten kommer til uttrykk i § 21-4 første ledd som innleder slik:

«Når søknaden er fullstendig, skal kommunen snarest mulig og senest innen den frist som framgår av § 21-7, gi tillatelse dersom tiltaket ikke er i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven.»

Rekkevidden av byggeretten misforstås ofte. Det er mange forhold som skal være på plass før byggesaksmyndighetene har plikt til å innvilge en søknad. I lovens formulering om at "tiltaket ikke er i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven" ligger at det man søker om ikke må stride mot verken noen av lovens bestemmelser, eller mot bestemmelser i noen av forskriftene vedtatt med hjemmel i loven, herunder de detaljerte bestemmelsene i byggesaksforskriften og byggteknisk forskrift. Videre er forutsetningen at tiltaket er i samsvar med arealplan og planbestemmelser vedtatt med hjemmel i loven. Dersom søknaden strider mot noen av bestemmelsene som er vedtatt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, har kommunen avslagshjemmel, som innebærer at byggeretten ikke gjelder og at myndighetene kan avslå søknaden. I slike tilfeller vil tiltaket likevel kunne gjennomføres dersom det søkes om dispensasjon, og myndighetene innvilger dette.

Der arealplanene ikke er oppdatert i samsvar med kommunens ønske om arealbruk, kan det innen nærmere fastlagte rammer nedlegge midlertidig byggeforbud etter plan- og bygningsloven kapittel 13 i påvente av at det utarbeides nye planer. Et slikt midlertidig forbud vil forhindre at søkere kan påberope seg byggeretten og få gjennomført tiltak i strid med det kommunen vurderer som ønsket fremtidig arealbruk.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Frode Innjord (red.), Plan- og bygningsloven med kommentarer, (2010).
  • Odd Jarl Pedersen m.fl, Plan- og bygningsrett, (2. utg. 2012)

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg