Byggeløyve, 1955–77 ordning som gav tillatelse til å sette i gang byggearbeid, gitt av Fylkesforsyningsnemnda. Ordningen ble 1977 avløst av loven om etableringskontroll. Forveksles ofte med byggetillatelse. Se også bygging.