Byggål, rundormart i ordenen Tylenchida. Parasitt på røttene til bygg og hvete; danner krokete oppsvulmninger. I Norge særlig i nordre Gudbrandsdalen. Sykdommen kalles «krok».