Bygdevei, tidligere betegnelse for vei som kommunene hadde ansvaret for når det gjaldt anlegg og vedlikehold. Bygdeveien var en lokal og mindre viktig vei, i motsetning til hovedvei (riksvei, fylkesvei, mellomriksvei). Ved veiloven av 1963 ble bygdeveiene gjort om til fylkesveier.