Byfornyelse, utbedring, eventuelt riving og nybygging av eldre bebyggelse, kombinert med oppgradering av gårdsrom, utearealer, parkeringsplasser og trafikkforhold.