Bybud, yrkesgruppe som fantes i de fleste større byer til transport av gods, til forskjellige ærender, ombæring av pakker, brev m.m. De bar oftest en slags uniform (lue) med et nummermerke, hadde sin bestemte oppholdsplass, arbeidet etter en fastsatt takst og var autorisert av politiet. Avløst av viserguttkontorer og transportbyråer, i nyere tid av budbil- og sykkelbudfirmaer.