Butt-tjønnaks, flerårig art i tjønnaksfamilien. 20–70 cm lang, flat stengel med mange grener. Bladene er linjeformede og smale. Uanselige blomster i aks. Butt-tjønnaks er en vannplante som vokser i forholdsvis næringsrikt vann på Østlandet og spredte steder langs kysten til Troms.