Butare, brunalge som vokser på utsatte steder, vanligvis omkring lavvannslinjen. Stilken fortsetter som en midtribbe gjennom den bladaktige delen, helt opp til algens spiss. Sporene utvikles på egne sporebærende blad (sporofyller) som sitter øverst på stilken. Vanlig på Vestlandet og i Nord-Norge, men finnes ikke på Skagerrak-kysten. Ble tidligere brukt til fôr; i nødstider også til mat.