Bustnype, busk i rosefamilien. Ca. 1 m høy, røde blomster. Rund, myk frukt (nype). Bustnype vokser på beitemark, bakker og skogkanter, den er vanlig i lavlandet nord til Nordland.