Busthirse, planteslekt i gressfamilien. Ettårige arter, blomsterstanden er en tett, aksformet topp. Toblomstrede småaks med en eller flere ru børster fra grunnen. 140 arter i tempererte og tropiske områder. Ingen er opprinnelig viltvoksende i Norge, men flere er innført som ugress eller som fuglefrø, f.eks. grønn busthirse, S. viridis og kolbehirse eller stor busthirse, S. italica.