Busthaukeskjegg, ettårig art i kurvplantefamilien. 20–80 cm høy, grenet helt fra grunnen av stengelen, som er kraftig håret. Lansettformede blad med lange fliker nederst. Blomstene er gule. Busthaukeskjegg er en innført art som vokser i åker, plen og langs veikanter. Her i landet ble den først registrert i 1961, og er i spredning. Den er funnet langs kysten fra Oslo til Sogn og Fjordane.