Bussole, tidligere benyttet instrument for måling av horisontalvinkler i forhold til den magnetiske meridian. Består av et sikteapparat med kompass. Avhengig av om sikteapparatet er en siktekikkert eller et diopter, benevnes instrumentet kikkertbussole eller diopterbussole.