Bussgatt, (sjøuttrykk), åpning i skansekledning for trosser el.l.