Busking, stadium i utviklingen av gress- og kornplante når den «busker seg», dvs. skyter flere skudd.