Burushaskisk, et gåtefullt språk som tales av ca. 60 000 mennesker i de vanskelig tilgjengelige områdene langs Hunza-elven i det aller nordligste hjørnet av Kashmir. Den sterkt avvikende dialekten werchikwar i Yasin-dalen ti mil lenger mot vest burde kanskje klassifiseres som et særskilt språk. Det er ikke påvist slektskap med noe annet språk. Burushaskisk har ingen skreven litteratur, men en rik folkediktning på prosa. Språket ble gjort kjent gjennom D. L. R. Lorimer, hvis bøker er utgitt av Instituttet for sammenlignende kulturforskning i Oslo (4 bd., 1935–38 og 1962).