I middelalderen en felles kasse, især til underhold av studerende eller håndverkere. Senere ble det navnet på stiftelser til fattige studerendes underhold; disse kaltes bursarii (ty. Bursch el. Bursche om den enkelte studerende, mlat. bursarius).Busse,mann, kar, er lånt fra latin og er samme ord. Bursjikos (ty., dannet til Bursche med gresk endelse), fri, flott og munter, på studentvis.