Burjatiske språk, gren av den mongolske språkgruppen, tales av ca. 450 000 mennesker i republikken Burjatija i Russland, i Mongolia og Kina.