Buolža, samisk sammensetningsledd i stedsnavn: morenerygg.