Bunke, planteslekt i gressfamilien. Tuedannende gress med toblomstrede, glinsende småaks i åpen topp. Inneragnen er frynset i toppen og med snerp på ryggen. 55 arter, derav tre i Norge: sølvbunke, fjellbunke og bustsmyle. Det vanlige gresset smyle, som tidligere ble ført hit, regnet nå til slekten Avenella.