Bult, eller lump, kort, avkappet del av trestammen som er utjenlig som tømmer, oftest i rotenden av treet. Også kalt bulting eller lumping (lomping).