Bulletin, melding som med mellomrom i et visst tidsrom sendes ut om noe som har allmenn interesse, f.eks. krigsberetning eller legers meddelelse om en høytstående pasients tilstand.