Den fremste av de to korte sledene i geitdoning, før brukt i tømmerkjøring.