Planke på 4 ben til støtte for bord, stillas o.l., eller som sperring.