Bukentaur, i gresk og romersk mytologi et fabelvesen, halvt menneske, halvt okse. Se kentaur.