Bugård, om norrøne forhold avlsgård (eller ladegård), det vil si et underbruk under større gård.