Bufferkapasitet, den stoffmengde sterk syre eller base man kan tilsette 1,0 L av en buffer før man kommer utenfor bufferområdet: pKa ± 1.