Buesøtgress, flerårig art i gressfamilien. 30–60 cm høyt med bueformede strå og flate, blågrønne blad. Toppgress med 1–3 cm lange småaks, snerp mangler. Buesøtgress vokser på våte steder langs grøfter og bekker noen få steder i Sørøst-Norge.