Budrag, eller bureip, vandrende rekker av hærmyggens larver.