Bucentoro, bucintoro, bucentaur, den praktgalei som dogen i Venezia benyttet til en viktig festseremoni. Fra denne båten kastet han en gullring i Adriaterhavet for å symbolisere Venezias forening med havet; handlingen var også et uttrykk for den venetianske republikks sjøherredømme. Seremonien ble utført på Kristi himmelfartsdag 1311–1789. Den siste bucentoro ble ødelagt av franskmennene i 1798.