Brytje, i norrøn tid formann for treller, siden gårdsbestyrer, husstyrer; ordet er brukt f.eks. hos Sigrid Undset. I dansk litteratur i formen bryde.