Brytepinne, splint, radiell bolt eller metallpinne på påhengsmotor, som overfører dreiemomentet fra aksel til propell. Skal ryke av ved grunnstøting eller annen overbelastning for å avlaste det øvrige maskineriet.