Brysttone, fyldig og oftest dypere tone, som fremkommer når stemmebåndene svinger i full lengde. Betegnelsen skyldes at man tidligere trodde de dypere toner oppstod i brystet.