Brystpanel, panel til brysthøyde eller til underkant av vindu. (Jf. brystning.)