Brutto kraftproduksjon, begrep fra energistatistikken. Angir total produksjon av elektrisk energi, målt på generatorene. Ved å trekke fra eget forbruk i kraftverket får en netto kraftproduksjon.