Brutt akkord, akkord hvor tonene spilles etter hverandre, vanligvis nedenfra og oppover, se arpeggio.