Bruse, tett og lav einer; også hårdusk i pannen på hest eller bukk (bukkene Bruse).