Bruntrost, eller sibirsk rødvinge, Turdus neumanni,fugleart i trostefamilien. Ligner på rødvingetrost, men er litt større, og har svart kinnflekk og et svartdroplet bånd tvers over brystet. Hekker i det sentrale og østlige Sibir. Observert noen få ganger i Norge, hvorav de fleste observasjoner er av underarten svartflekktrost (også kalt steppebruntrost), Turdus neumanni eunomus.