Brunsli, trådformet brunalge som vokser på fjell eller på større alger langs hele kysten. Danner inntil 30 cm lange, brune, myke tuster som faller helt sammen når de tas opp av vannet. Kan forveksles med perlesli, Pilayella littoralis, og for en sikker artsbestemmelse må algen mikroskoperes. Sporangienes form og plassering er viktige artskjennetegn.