Brunsisik, fugleart i finkefamilien. Svært nært beslektet med gråsisik og som regel ansett som en underart av denne. Skilles fra gråsisik på at fjærdrakten har mørkere bruntone med brunbeige felter i vingene (hvite hos gråsisik) og er en anelse mindre. Hekker i Alpene og andre mellomeuropeiske fjellområder, på De britiske øyene og fra det sørlige Nordsjøområdet til Sør-Sverige, i Nord-Europa vesentlig i kyststrøk. I Norge ble brunsisik første gang påvist høsten 1962 i Rogaland. Det første hekkefunnet ble gjort i 1987 ved Flekkefjord. Det finnes nå en betydelig hekkebestand langs den norske Skagerrakkysten og i Sørvest-Norge, spesielt i området fra Lindesnes til Egersund. Forlater i hovedsak Norge på høsten, men spredte individer påtreffes i blant i flokker med andre sisikarter.