Brunoldenborre, billeart i skarabidefamilien, Scarabaeidae. 8–10 mm lang og matt rødbrun bille. Larven er gråhvit, tykk og krumbøyd med blåsvart bakkroppsende og 3 par brystføtter. Den lever av røtter, men gjør også skade ved å gnage av barken på hovedrøttene av treaktige planter, særlig i planteskoler. Larveutviklingen tar 3 år. Vanlig i Sør-Norge og i Trøndelag.